مدیرکل

 

معاون توسعه مدیریت و منابع

اداره برنامه و بودجه

اداره فن آوری اطلاعات ارتباطات و تحول اداری

اداره امور اداری رفاه و پشتیبانی

اداره امور مالی

 

معاون سلامت

اداره تشخیص و درمان

اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی

اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور زنبور عسل و کرم ابریشم

اداره قرنطینه و امنیت زیستی

آزمایشگاه مرجع و مرکز تشخیص

 

حراست

 

اداره دامپزشکی شهرستان

شبکه دامپزشکی شهرستان انار

شبکه دامپزشکی ارزوئیه

شبکه دامپزشکی بافت

شبکه دامپزشکی بردسیر

شبکه دامپزشکی بم

شبکه دامپزشکی رابر

شبکه دامپزشکی راور

شبکه دامپزشکی رفسنجان

شبکه دامپزشکی ریگان

شبکه دامپزشکی زرند

شبکه دامپزشکی سیرجان

شبکه دامپزشکی شهربابک

شبکه دامپزشکی فهرج

شبکه دامپزشکی شهرستان کرمان

شبکه دامپزشکی کوهبنان

شبکه دامپزشکی نرماشیر

 

روابط عمومی

 

امور حقوقی و ارزیابی عملکرد

 

دفتر نمایندگی ولی فقیه