به وب سایت اداره کل دامپزشکی استان کرمان، صفحه راهنمای اختصاصی افراد کم توان خوش آمدید.

 

جهت پشتیبانی و تسهیل استفاده افراد کم توان از سایت اداره کل دامپزشکی استان کرمان امکانات خاصی در نظر گرفته شده است.

در سمت چپ سایت آیکن تنظیمات و شخصی سازی سایت با پشتیبانی از افراد کم توان قرار دارد.

راهنمای تصویری:

 

 

لینک کوتاه