محمد یوسف شیران زایی

رئیس اداره برنامه و بودجه

محمد یوسف شیران زایی

ارتباط مستقیم: 32118599

مسئولان و کارشناسان

  • دکتر ندا نژاد معصوم

    کارشناس برنامه و بودجه

    32118599

  • دکتر فرشته حاج غلامرضایی

    کارشناس برنامه و بودجه

    32118599

لینک کوتاه