دکتر مهدی رفیعی

مسئول کلینیک مرجع و ناظر عالی کشتارگاههای دام و طیور استان کرمان

دکتر مهدی رفیعی

ارتباط مستقیم: 32110016

لینک کوتاه