·تشکیل پرونده های اجرائی

·ضبط اوراق در پرونده ها

·پیوست نمودن نامه های واصله به پرونده های مربوطه

·ضبط اوراق و قبوض و اجرائیه های ابلاغ شده مربوط به پرونده ها

·ثبت خلاصه مشخصات نامه های وارده در دفتر اندیکاتور

·حفظ و نگهداری نامه ها، اوراق ، اسناد مدارک و پرونده ها مطابق مقررات واصول بایگانی و تهیه فهرست مربوط براساس روش تعیین شده

·مجزا نمودن پرونده های مختومه شده از پرونده های جاری و ضبط در محل دیگر

·انجام سایر امور مرتبط با وظایف واحد که از طرف مقام مافوق ارجاع می گردد

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA
لینک کوتاه