دکتر ندا هاشمی

بازرسی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

دکتر ندا هاشمی

ارتباط مستقیم: 32115213

مسئولان و کارشناسان

  • دکتر سمیه مهنی

    کارشناس بازرسی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

    32115213

لینک کوتاه