١٣٩٩/٠٥/٢٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان کرمان
کشتار و عرضه دام قربانی خارج از کشتارگاه‌ ممنوع شد
کشتار و عرضه دام قربانی خارج از کشتارگاه‌ ممنوع شد
 ١٣٩٩/٠٥/٠٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
آغاز نام‌نویسی از کارشناسان خبره دامپزشکی برای پیوستن به کمیته‌های تخصصی OIE
نام‌نویسی جهت انتخاب کارشناسان خبره در کمیته‌های تخصصی سازمان جهانی بهداشت دام (OIE)که از 11 تیر 99 آغاز شده تا 14 شهریور 99 ادامه دارد.
 ١٣٩٩/٠٤/١٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣٩٩/٠٤/١٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣٩٩/٠٤/٠١ - نظرات : ٠متن کامل >>
تابستان و تکرار داستان مار و عقرب‌های در کمین
مدیر گروه مبارزه با بیماری‌های واگیر و سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان برای انجام اقداماتی هنگام مار و عقرب گزیدگی توصیه‌هایی را ارائه کرد.
 ١٣٩٩/٠٣/٣١ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣٩٩/٠٣/٢٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣٩٩/٠٣/٢٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣٩٩/٠٣/١٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣٩٩/٠٢/٠٦ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعدی >>