چاپ
ارسال به دوست

مدیر کل دامپزشکی استان کرمان اعلام کرد:

سامانه های دامپزشکی ابزاری کارامد برای خدمات رسانی به تولید کنندگان

به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان کرمان، دکتر حسین رشیدی، مدیر کل دامپزشکی استان کرمان گفت: خدمات اداره کل دامپزشکی استان کرمان از طریق سامانه های الکترونیک ارائه می شود و این اداره کل توانسته است با بکارگیری دقیق فضای وب و سامانه های الکترونیک به خدمات رسانی بیش از پیش به تولید کنندگان بپردازد و با حمایت از آنها برای نیل به شعار سال( جهش تولید) گام بردارد.

وی با تاکید بر اهمیت دولت الکترونیک در تحقق شعار جهش تولید، گفت: اداره کل دامپزشکی استان کرمان به عنوان متولی نظارت بر بهداشت دام و طیور و فرآورده‌های خام دامی دارای سامانه‌ های یکپارچه و هوشمند به منظور نظارت و پایش به‌روز و مستمر بیماری‌های مهم واستراتژیک و سایر بیماری های این حوزه می باشد.

دکتر رشیدی با اعلام این مطلب که اکنون در شرایط تحریم اقتصادی و دست و پنجه نرم کردن با بیماری کرونا بسر می بریم، اعلام داشت: این اداره کل با اقدامات سریع و به موقع و تمهیدات پیشگیرانه و نیز ایجاد بستر مناسب و بهره مندی از ابزارهای نوین از جمله سامانه های الکترونیک، توانسته است نسبت به شناسایی و کنترل سریع بیماری ها و ممانعت از بروز همه‌گیری‌ها و طغیان­های بیماری عملکرد مناسبی داشته باشد.

دکتر رشیدی در این رابطه افزود: با کاهش تلفات و اثرات سوء بیماری های دامی که بطور مستقیم و غیر مستقیم بر اقتصاد استان تاثیر منفی دارند در راستای رشد اقتصادی استان گام برداشته ایم.

وی بار دیگر اعلام داشت: روسای ادارات ستادی و شهرستان ها از سامانه های الکترونیک بعنوان ابزاری کارامد برای ارتقای عملکرد استفاده نمایند تا با رعایت مقررات مربوط به این سامانه ها در جهت خدمات رسانی به تولید کننده و ارباب رجوع حرکت کنند.

مدیر کل دامپزشکی استان کرمان با تاکید بر اینکه نگاه نیروها به سامانه های الکترونیک باید بعنوان راه و ابزاری برای رسیدن به اهداف دامپزشکی باشد، بیان داشت: درسیسـتم اطلاعـات جغرافیایی  GIS(جی آی اس) که بـرای جمـع آوری، ذخیـره سـازی، تبدیـل و نمایـش داده هـای مکانی و زمانی بیماری ها استفاده می گردد، اطلاعـات تمامی واحدهـای اپیدمیولوژیـک دام، طیور، آبزیـان و زنبور عسـل موجـود می باشد و  ثبـت دقیـق داده هـای مربـوط بـه آنها شامل مشـخصات جغرافیایـی دامـداری هـا و واحد های پرورش طیور و آبزیان، جمعیـت انها و وضعیـت بهداشـتی و سلامت و بیماری های مربوط به آنها و در نهایـت تهیـه گزارشـات آمـاری و اپیدمیولوژیک صورت می پذیرد.

دکتر رشیدی این سامانه را یکی از موثرتریـن ابزارهـای مدیریتـی بـرای تصمیمات بهداشـتی در مدیریـت و کنـترل بیماری ها اعلام کرد.

وی به بیان کارکرد سامانه های دامپزشکی همچون سامانه صدور پروانه (  (CERTاداره تشخیص و درمان و اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی، GIS اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی و سامانه خدمات دارویی پرداخت و اظهار داشت: با کمک این سامانه ها توانسته ایم به بررسی توزیع دارو و واکسن در استان بپردازیم و بر کشتار روزانه دام وطیور و موارد ضبطی و غیرقابل مصرف کشتارگاه ها نظارت بیشتر داشته باشیم ضمن اینکه با تمدید و صدور پروانه مسئولین فنی شرکت های پخش دارو و واکسن و مواد بیولوژیک دامی، کشتارگاه های دام و طیور،  کارخانجات خوارک دام و طیور و مراکز بسته بندی و ... به صورت غیر حضوری و  اینترنتی ضمن صرفه جویی در وقت، تعداد مراجعات حضوری با توجه به شیوع بیماری کوید 19 به صفر رسیده است و خدمات دهی بسیار روان تر شده است.

این مقام مسئول سامانه دامپزشکی شناسایی و ردیابی دام زنده( سامانه تریس)  و سامانه یکپارچه  قرنطینه را دو سامانه کارامد و یکپارچه برای ردیابی و رهگیری محموله های دامی در سراسر استان و کشور اعلام نمود.


  • فایل پیوست :
  • کد خبر: ٢٥٣٩٤٣/
  • ٠٨:٤٣ - 1399/04/30/
  • تعداد بازدید: 15
کلید واژه ها

خروج