دکتر آمنه زینلی

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان کرمان

دکتر آمنه زینلی

ارتباط مستقیم: 32134366

مسئولان و کارشناسان

 • نجما عباسی

  مسئول واحد دارو درمان - آموزش - روابط عمومی

  32134366

 • اسماء کمالی

  مسئول قرنطینه

  32134366

 • مرتضی محمدی

  کارشناس مبارزه

  32134366

 • دکتر فاطمه محمدی

  مسئول واحد GIS

  32134366

 • دکتر حسن ناظریان

  مسئول بخش ماهان

 • محمد جهانشاهی

  کارشناس صدور پروانه

  32134366

 • عبدالرسول روزخوش

  مسئول اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

  32134366

 • عین الله شمسی

  كارشناس اداره بهداشت و مبارزه با بيماري هاي دامی

  32134366

 • حسین قادر پور

  بازرسی بهداشتی کشتارگاه دام

  32134366

 • بدرالسادات کردی

  مسئول امور مالی

  32134366

 • مهدی کمالی

  كارشناس اداره بهداشت و مبارزه با بيماري هاي دامی

  32134366

 • پریسا خواجویی

  مسئول واحد طیور و ابزیان

  32134366

 • عباس نظری نسب

  کارشناس نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

  32134366

 • مهران واحد الاصل

  کارشناس نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

  32134366

 • مهدی انجم شعاع

  كارشناس اداره بهداشت و مبارزه با بيماري هاي دامی

  32134366

 • محمد جواد ذهاب ناظوری

  كارشناس اداره بهداشت و مبارزه با بيماري هاي دامی

  32134366

 • عبدالرضا رفیعیان

  کارشناس واحد حقوقی

  32134366

 • شهرام سعادتی

  مسئول قرنطینه و امنیت زیستی شهرستان کرمان

  32134366

 • فریدون شکفته

  كارشناس اداره بهداشت و مبارزه با بيماري هاي دامی

  32134366

 • محمد فلاح

  مسئول اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

  32134366

 • حسین ناصری فر

  کارمند بخش ماهان

  32134366

 • محمد غیاثی

  کارشناس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

  32134366

 • ایرج افضلی گروه

  مسئول بخش راین

  32134366

 • معین ایزدی

  مسئول بخش چترود

  32134366

 • محمد علی بندانی

  کارمند بخش ماهان

  32134366

 • کامبیز ریگی

  کارمند دبیرخانه

  32134366

 • محمد نوید شهمراد زاده

  مسئول بخش شهداد

  32134366

 • عباس غلامرضایی

  كارشناس اداره بهداشت و مبارزه با بيماري هاي دامی

  32134366

 • مجید کافی

  کارشناس امور مالی

  32134366

 • تاجمراد مالکی نیا

  کاردان مبارزه

  32134366

 • فرخ محمد رفیعی

  مسئول اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

  32134366

 • سمانه سادات هادی زاده

  مسئول واحد دبیرخانه

  32134366