محمود مقامی

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان رفسنجان

محمود مقامی

ارتباط مستقیم: 34322063

مسئولان و کارشناسان

 • مهدی رادمهر

  معاون

  34322063

 • اسیه الله بخشی

  کارشناس قرنطینه

  34322063

 • افسانه هادوی

  كارشناش اداره بهداشت و مبارزه با بيماريهاي طيور

  34322063

 • دکتر معظمه میرزا حسینی

  كارشناس اداره بهداشت و مبارزه با بيماري هاي دامی

  34322063

 • رضا شریف

  مسئول دبیرخانه

  34322063

 • مجتبی زینلی

  مسئول روابط عمومی

  34322063

 • ولی الله غفاری

  مسئول امور مالی

  34322063

 • محمد رضا بافتی

  كارشناس نظارت بربهداشت،بازرس كشتارگاه

  34322063

 • ایرج اسماعیلی

  كارشناس اداره بهداشت و مبارزه با بيماري هاي دامی

  34322063

 • حسن صفاری

  کارشناس نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

  34322063

 • سید رضا حسینی

  كارشناش اداره بهداشت و مبارزه با بيماريهاي دام

  34322063

 • وحید جوادی

  نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

  34322063

 • فاطمه میرزا بیگی

  مسئول فنی و بهداشتی کشتارگاه دام

 • علیرضا برزکار

  کارشناس مبارزه با بیماری های دامی

  34322063

 • سید مهدی موسوی

  بازرسی بهداشتی کشتارگاه دام

  34322063

 • محمد رضا سنگی

  کارشناس صدور پروانه

  34322063

 • محمد جمالی

  کاردان

  34322063