محسن دهقانیان

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان ریگان

محسن دهقانیان

ارتباط مستقیم: 44360209

مسئولان و کارشناسان

 • ارش خاک پور

  مسئول دبیرخانه

  44360209

 • امین قهرمانی

  کارپرداز

  44360209

 • دکتر آرین اسعد پور

  معاون

  44360209

 • صالح داسار

  کاردان

  44360209

 • دانیال رکن ابادی

  کاردان

  44360209