دکتر پویا امجد

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بافت

دکتر پویا امجد

ارتباط مستقیم: 42423710

مسئولان و کارشناسان

 • سید امیر محمودی

  مسئول اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

  42423710

 • محمد دهقانی

  مسئول امور مالی

  42423710

 • ارین ایزدی

  مسئول اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

  42423710

 • فاطمه موحدی

  معاون اداره بافت

  42423710

 • راضیه طغرلی

  کارشناس اموزش

  42423710

 • مهدی حمزه نژاد

  کاردان

  42423710

 • ایمان حسن خانی

  کاردان

  42423710