مسعود اسدی

رئیس اداره شهرستان بم

مسعود اسدی

ارتباط مستقیم: 44213744

مسئولان و کارشناسان

 • حسن برائی نژاد

  معاون شبکه

  44213744

 • دکتر حجت الله جعفری

  کارشناس سل و بروسلوز

  44213744

 • دکتر گلناز حمزه

  کارشناس بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور

  44213744

 • اسما ابارقی

  کارشناس بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی

  44213744

 • دکتر فیروزه زارع پور

  کارشناس آزمایشگاه

  44213744

 • هادی آشتاب

  کارشناس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

  44213744

 • اسماء آبیار

  مالی اداری

  44213744

 • مجتبی عدیم المثالی

  کاردان دامپزشکی

  44213744

 • امید قربانی

  کاردان دامپزشکی

  44213744

 • محمد علی عظیمی

  کاردان دامپزشکی

  44213744

 • مصطفی وطن دوست

  کاردان دامپزشکی

  44213744