دکتر ندا ثنایی

رئیس شبکه دامپزشکی بردسیر

دکتر ندا ثنایی

ارتباط مستقیم: 33520119

مسئولان و کارشناسان

 • غلامحسین بهزادی

  معاون

  33520119

 • فرشته رنجبر

  کارشناس قرنطینه و امنیت زیستی

  33520119

 • دکتر رسول پور قاسمی

  کارشناس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

  33520119

 • خلیل کسرایی

  کاردان دامپزشکی

  33520119

 • حسن زارع عسکری

  کاردان دامپزشکی

  33520119

 • اکبر باقری

  کاردان دامپزشکی

  33520119

 • محمد سبزعلی پور

  کاردان دامپزشکی

  33520119