دکتر مهدی قاسمی کیا

رئیس اداره دامپزشکی کوهبنان

دکتر مهدی قاسمی کیا

ارتباط مستقیم: 33494401

مسئولان و کارشناسان

 • امیر حسین همتی

  كارشناس اداره بهداشت و مبارزه با بيماري هاي دامی

  33494401

 • سید اکبر حسینی

  بهداشت و مبارزه با بيماري هاي دامی

  33494401

 • امیر محمدی همت اباد

  بهداشت و مبارزه با بيماري هاي دامی

  33494401

 • حسین بابائی

  مسئول دبیرخانه

  33494401