مجید اسدی کرم

رئیس اداره دامپزشکی شهربابک

مجید اسدی کرم

ارتباط مستقیم: 34112034

مسئولان و کارشناسان

 • دکتر مجید خدایاری

  مسئول واحد مبارزه و آموزش

  34112034

 • دکتر محمد مکی نیا

  مسئول واحد دارو و درمان و روابط عمومی

  34112034

 • دکتر فائزه زرمهی

  مسئول آزمایشگاه

  34112034

 • حسین عبدالهی

  کارشناس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

  34112034

 • حمید نوری

  امور مالی

  34112034

 • محمد اسدی

  ناظر بهداشتی کشتارگاه

  34112034

 • علی رفیعی

  مسئول دبیرخانه

  34112034

 • مهدی نوروزی

  مسئول واحد قرنطینه و واحد طیور ، آبزیان و زنبور عسل

  34112034

 • سجاد رجایی مقدم

  کاردان دامپزشکی

  34112034

 • حسین ابراهیمی

  کاردان دامپزشکی

  34112034

 • روح الله زین الدینی

  کاردان دامپزشکی

  34112034

 • جواد خالقیان

  کاردان دامپزشکی

  34112034

 • سید سعید باقری نسب

  کاردان دامپزشکی

  34112034

 • طاهر عطاء الهی

  کاردان دامپزشکی

  34112034

 • محمد تقی رفیعی

  مسئول خانه بهداشت دام دهج

  34112034