دکتر علیرضا زینلی پور

رئیس اداره دامپزشکی سیرجان

دکتر علیرضا زینلی پور

ارتباط مستقیم: 42205036

مسئولان و کارشناسان

 • دکتر محمد رضا صادقی

  مسئول قرنطینه و امنیت زیستی شهرستان

 • سجاد صادقی

  واکسیناتور

  42205036

 • عبدالوحید یار احمدی

  واکسیناتور

  42205036

 • حسین بازدار

  كارشناس اداره بهداشت و مبارزه با بيماري هاي دامی

  42205036

 • دکتر مرضیه صادقی

  مسئول اداره بهداشت و مبارزه با بيماريهاي دام

  42205036

 • دکتر سینا افروغ

  کارشناس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

  42205036

 • دکتر غلامرضا زید آبادی نژاد

  کارشناس نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

  42205036

 • دکتر عابد کوهپایه

  كارشناس اداره بهداشت و مبارزه با بيماري هاي دامی

  42205036

 • دکتر مرضیه صادقی

  مسئول اموزش و ترویج

  42205036

 • علی قربانی

  معاونت

  42205036

 • امیر عسکری

  مسئول امور مالی

  42205036

 • زینب حسن پور

  مسئول دبیرخانه

  42205036

 • حسن فضلعلی

  بازرسی بهداشتی کشتارگاه دام

  42205036

 • یاسر منعمی

  کارشناس نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

  42205036

 • سعید زید آبادی

  کارشناس نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

  42205036

 • حبیب الله زاهدی

  واکسیناتور

  42205036

 • محمد رضا عمادی

  کارشناس نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

  42205036

 • رضا فرزام

  واکسیناتور

  42205036

 • علی محمد یاری

  واکسیناتور

  42205036

 • مجتبی سالاری

  واکسیناتور

  42205036