حسن لطفعلی پور

رئیس اداره دامپزشکی زرند

حسن لطفعلی پور

ارتباط مستقیم: 33489018

مسئولان و کارشناسان

 • امین علیرضایی

  معاون

  33489018

 • منصور یزدانپناه

  امور مالی

  33489018

 • رضا ایرانمنش

  کارشناس کشتارگاه

  33489018

 • سید محمد حسینی

  کارشناس بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی

  33489018

 • رضا برهانی

  کارشناس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

  33489018

 • عبدالرضا زارعی

  کارشناس بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی

  33489018

 • بهزاد مومنی

  کارشناس بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی

  33489018

 • مجتبی عرب پور

  کارشناس بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی

  33489018