دکتر رقیه بنی اسدی

سرپرست دامپزشکی رابر

دکتر رقیه بنی اسدی

ارتباط مستقیم: 42454920

مسئولان و کارشناسان

 • سبحان بروشان

  کارشناس نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

  42454920

 • هادی ابراهیمی

  کارشناس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

  42454920

 • الهه معینی

  معاون

  42454920

 • علی نجم الدینی

  کمک کارشناس مبارزه با بیماری های دامی

  42454920

 • رضا مهدی پور

  مسئول فنی و بهداشتی کشتارگاه دام

 • رضا منظری توکلی

  کاردان

  42454920