لی لی یزدانی

امور مالی

لی لی یزدانی

ارتباط مستقیم: 32118035

مسئولان و کارشناسان

 • ایمان بهروز

  کارشناس امور مالی

  32110016

 • زهرا محسنی

  کارشناس امور مالی

  32110016

 • سحر خواجویی

  کارشناس امور مالی

  32110016

 • علی حسین زارع پور

  کارشناس امور مالی

  32110016

 • مژگان آقا مولایی

  کارشناس امور مالی

  32110016

 • مهدی تیکدبری

  کارشناس امور مالی

  32110016

 • وحید رضا شفابخش

  کارشناس امور مالی

  32110016