غلامحسین کاری دانی

فن آوری اطلاعات و ارتباطات و تحول اداری

غلامحسین کاری دانی

ارتباط مستقیم: 32114757

مسئولان و کارشناسان