دکتر علیرضا سلطانی

رئیس اداره قرنطینه و امنیت زیستی

دکتر علیرضا سلطانی

ارتباط مستقیم: 32124817

مسئولان و کارشناسان

  • ماندانا شعاعی

    کارشناس قرنطینه و امنیت زیستی

    32124817

  • دکتر اسماء کمالی

    کارشناس اداره قرنطینه و امنیت زیستی

    32124817