دکتر جواد نگارستانی

روابط عمومی

دکتر جواد نگارستانی

ارتباط مستقیم: 32118568

مسئولان و کارشناسان

 • ایمان شهریارپناه

  کارشناس روابط عمومی

  32118568

 • دکتر زهره وکیلی

  کارشناس روابط عمومی

  32118568