دکتر حلیمه شمس الدین

امور شهرستانها و هماهنگی و پیگیری مسائل مرتبط با ادارات ستادی

دکتر حلیمه شمس الدین

ارتباط مستقیم: 32110016

لینک کوتاه