دکتر صدیقه کاظمی نیا

معاونت سلامت دکتر صدیقه کاظمی نیا

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 32133120

آدرس : کرمان کیلومتر 5 بلوار جمهوری اسلامی، اداره کل دامپزشکی استان کرمان

دکتر حسین رشیدی

مدیر کل دکتر حسین رشیدی

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 32110430

آدرس : کرمان کیلومتر 5 بلوار جمهوری اسلامی، اداره کل دامپزشکی استان کرمان

محمد دهقانی

مسئول نقلیه محمد دهقانی

تحصیلات :

شماره تماس : 03432110016

آدرس :

عباس سرحدی

معاونت توسعه مدیریت و منابع عباس سرحدی

تحصیلات : لیسانس

شماره تماس : 32118034

آدرس : کرمان کیلومتر 5 بلوار جمهوری اسلامی، اداره کل دامپزشکی استان کرمان

حمید رضا رئیس زاده

رئیس اداره برنامه و بودجه حمید رضا رئیس زاده

تحصیلات : لیسانس

شماره تماس : 32118599

آدرس : کرمان کیلومتر 5 بلوار جمهوری اسلامی، اداره کل دامپزشکی استان کرمان

دکتر جعفر محمودی

تشخیص و درمان دکتر جعفر محمودی

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 32134725

آدرس : کرمان کیلومتر 5 بلوار جمهوری اسلامی، اداره کل دامپزشکی استان کرمان

دکتر ندا هاشمی

بازرسی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دکتر ندا هاشمی

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 32115213

آدرس : کرمان کیلومتر 5 بلوار جمهوری اسلامی، اداره کل دامپزشکی استان کرمان

دکتر آذر نامجو

آموزش و ترویج دکتر آذر نامجو

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 32110016

آدرس : کرمان کیلومتر 5 بلوار جمهوری اسلامی، اداره کل دامپزشکی استان کرمان

دکتر حلیمه شمس الدین

امور شهرستانها و هماهنگی و پیگیری مسائل مرتبط با ادارات ستادی دکتر حلیمه شمس الدین

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 32110016

آدرس : کرمان کیلومتر 5 بلوار جمهوری اسلامی، اداره کل دامپزشکی استان کرمان

دکتر جواد نگارستانی

روابط عمومی دکتر جواد نگارستانی

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 32118568

آدرس : کرمان کیلومتر 5 بلوار جمهوری اسلامی، اداره کل دامپزشکی استان کرمان

دکتر محمود زین الدینی

حراست دکتر محمود زین الدینی

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 32111954

آدرس : کرمان کیلومتر 5 بلوار جمهوری اسلامی، اداره کل دامپزشکی استان کرمان

علی رهبری نژاد

نماینده ولی فقیه علی رهبری نژاد

تحصیلات : لیسانس حوزوی

شماره تماس : 32120987

آدرس : کرمان کیلومتر 5 بلوار جمهوری اسلامی، اداره کل دامپزشکی استان کرمان

دکتر فرید صباغ کرمانی

کارشناس اداره کل دامپزشکی استان کرمان دکتر فرید صباغ کرمانی

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 32110016

آدرس : کرمان کیلومتر 5 بلوار جمهوری اسلامی، اداره کل دامپزشکی استان کرمان

دکتر علیرضا محزونی

رئیس آزمایشگاه مرجع و مرکز بررسی و تشخیص بیماریها دکتر علیرضا محزونی

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 32110016

آدرس : کرمان کیلومتر 5 بلوار جمهوری اسلامی، اداره کل دامپزشکی استان کرمان

دکتر علیرضا سلطانی

رئیس اداره قرنطینه و امنیت زیستی دکتر علیرضا سلطانی

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 32124817

آدرس : کرمان کیلومتر 5 بلوار جمهوری اسلامی، اداره کل دامپزشکی استان کرمان

بتول صفر زاده

رئیس دبیرخانه بتول صفر زاده

تحصیلات : فوق دیپلم

شماره تماس : 32110016

آدرس : کرمان کیلومتر 5 بلوار جمهوری اسلامی، اداره کل دامپزشکی استان کرمان

دکتر محمد مهدی یزدانپناه

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم دکتر محمد مهدی یزدانپناه

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 32134724

آدرس : کرمان کیلومتر 5 بلوار جمهوری اسلامی، اداره کل دامپزشکی استان کرمان

دکتر مینا قاضی زاده

نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی دکتر مینا قاضی زاده

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 32123841

آدرس : کرمان کیلومتر 5 بلوار جمهوری اسلامی، اداره کل دامپزشکی استان کرمان

غلامحسین کاری دانی

فن آوری اطلاعات و ارتباطات و تحول اداری غلامحسین کاری دانی

تحصیلات : لیسانس

شماره تماس : 32114757

آدرس : کرمان کیلومتر 5 بلوار جمهوری اسلامی، اداره کل دامپزشکی استان کرمان

علیرضا بیگلری

کارپردازی علیرضا بیگلری

تحصیلات : لیسانس

شماره تماس : 32110016

آدرس : کرمان کیلومتر 5 بلوار جمهوری اسلامی، اداره کل دامپزشکی استان کرمان

محسن دهقانی

مسئول کارگزینی محسن دهقانی

تحصیلات : لیسانس

شماره تماس : 32110016

آدرس : کرمان کیلومتر 5 بلوار جمهوری اسلامی، اداره کل دامپزشکی استان کرمان

احسان پوربرخورداری

مسئول واحد حقوقی احسان پوربرخورداری

تحصیلات : لیسانس

شماره تماس : 32110016

آدرس : کرمان کیلومتر 5 بلوار جمهوری اسلامی، اداره کل دامپزشکی استان کرمان

لی لی یزدانی

امور مالی لی لی یزدانی

تحصیلات : لیسانس

شماره تماس : 32118035

آدرس : کرمان کیلومتر 5 بلوار جمهوری اسلامی، اداره کل دامپزشکی استان کرمان

دکتر سید سجاد حسینی

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی دکتر سید سجاد حسینی

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 32134724

آدرس :

مسعود اسدی

رئیس اداره شهرستان بم مسعود اسدی

تحصیلات : لیسانس

شماره تماس : 44213744

آدرس : اداره شهرستان بم

دکتر پویا امجد

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بافت دکتر پویا امجد

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 42423710

آدرس : اداره دامپزشکی شهرستان بافت

دکتر سید محمد حسینی

سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان راور دکتر سید محمد حسینی

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 33722638

آدرس : اداره دامپزشکی شهرستان راور

مهدی بمان دشتی

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان فهرج مهدی بمان دشتی

تحصیلات :

شماره تماس : 44281008

آدرس : اداره دامپزشکی شهرستان فهرج

دکتر فیروزه زارع پور

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان نرماشیر دکتر فیروزه زارع پور

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 44270700

آدرس : اداره دامپزشکی شهرستان نرماشیر

محسن دهقانیان

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان ریگان محسن دهقانیان

تحصیلات : لیسانس

شماره تماس : 44360209

آدرس : اداره دامپزشکی شهرستان ریگان

محمود مقامی

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان رفسنجان محمود مقامی

تحصیلات : لیسانس

شماره تماس : 34322063

آدرس : اداره دامپزشکی شهرستان رفسنجان

دکتر آمنه زینلی

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان کرمان دکتر آمنه زینلی

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 32134366

آدرس : اداره دامپزشکی شهرستان کرمان

دکتر نجمه حاج علیزاده

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیمار یهای آبزیان دکتر نجمه حاج علیزاده

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 32134365

آدرس :

دکتر رقیه بنی اسدی

سرپرست دامپزشکی رابر دکتر رقیه بنی اسدی

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 42454920

آدرس : اداره دامپزشکی رابر

دکتر کامران      شفائي شهربابکي

رئیس اداره دامپزشکی انار دکتر کامران شفائي شهربابکي

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 34387860

آدرس :

حسن لطفعلی پور

رئیس اداره دامپزشکی زرند حسن لطفعلی پور

تحصیلات : لیسانس

شماره تماس : 33489018

آدرس :

دکتر علیرضا زینلی پور

رئیس اداره دامپزشکی سیرجان دکتر علیرضا زینلی پور

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 42205036

آدرس :

مجید اسدی کرم

رئیس اداره دامپزشکی شهربابک مجید اسدی کرم

تحصیلات : لیسانس

شماره تماس : 34112034

آدرس :

دکتر ندا ثنایی

رئیس شبکه دامپزشکی بردسیر دکتر ندا ثنایی

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 33520119

آدرس : اداره دامپزشکی بردسیر

دکتر مهدی رفیعی

مسئول کلینیک مرجع اداره کل دامپزشکی استان کرمان دکتر مهدی رفیعی

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 32110016

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان

دکتر امیر حسین همتی

سرپرست اداره دامپزشکی کوهبنان دکتر امیر حسین همتی

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 33494401

آدرس : کوهبنان . بلوار کشاورز. جنب سالن ورزشی رهبری

محمود رضا قوامی

سرپرست اداره امور اداری، رفاه و پشتیبانی محمود رضا قوامی

تحصیلات : لیسانس

شماره تماس : 034-32110016

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان کرمان

لینک کوتاه