اهم وظایف :

اقدام جهت  انعکاس ارزشها ، ویژگیها ، دیدگاهها ، سیاستها و برنامه های دستگاه

تنظیم و اجرای برنامه های خبری ، تبلیغاتی و انتشاراتی

برنامه ریزی و انجام تبلیغات با همکاری واحدهای ذی ربط در چهار چوب وظائف محوله

تهیه و تدوین اخبار ، بیانیه های اطلاعیه ها ، اگهی ها و پیامهای دستگاه و اقدام در جهت نشر و انعکاس در رسانه های گروهی  و وسایل ارتباط جمعی

اقدام در جهت جمع آوری ، طبقه بندی و ارشیو اطلاعات اخبار و مطبوعات

بررسی مطالب مطروحه و مدرج در رسانه های گروهی و مجامع عمومی در ارتباط با دستگاه و اقدام به پاسخگویی از طریق هماهنگی با ادارات مربوطه

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA
لینک کوتاه