· برنامه ریزی، نظارت و پیگیری جهت انجام اصولی و روشمند مکاتبات اداری در چارچوب وظائف محوله

· دریافت، ثبت و توزیع و ارجاع کلیه نامه ها و مکاتبات وارده و صادره با انجام و توسعه اتوماسیون اداری و روشهای مکانیزه

· انجام کلیه امور مربوط به مکاتبات اداری و نظارت بر امور دورنگارها

· انجام امور تایپ و ماشین نویسی با استفاده از تکنیکها و روشهای نوین

· ارسال و دریافت محموله های پستی و پیگیری امور مربوطه

· برنامه ریزی و انجام امور مربوط به خدمات انتشارات و تکثیر

 

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA
لینک کوتاه