دکتر سید سجاد حسینی

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی

دکتر سید سجاد حسینی

ارتباط مستقیم: 32134724

مسئولان و کارشناسان

 • دکتر نرجس امیری

  کارشناس بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی

  32134724

 • دکتر سمانه مشایخی

  کارشناس بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی

  32134724

 • نجمه کمالی

  کارشناس بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی

  32134724

لینک کوتاه