لیست اخبار صفحه :0
تحلیل زنجیره ارزش، مولفه ضروری در مدیریت بیماری ها
مسئول امور پژوهشی اداره کل دامپزشکی استان کرمان اعلام کرد:

تحلیل زنجیره ارزش، مولفه ضروری در مدیریت بیماری ها

به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان کرمان، دکتر سعیده رزبان مسئول امور پژوهشی اداره کل دامپزشکی استان کرمان اعلام کرد: تحلیل زنجیره ارزش یک مولفه ضروری در تحلیل خطر و طراحی استراتژی مدیریت بیماری ها می باشد.

لینک کوتاه