·   تهیه و تنظیم برنامه های بازرسی مستمر ، دوره ای و یا موردی از واحدهای ستادی وشهرستانی به منظور سنجش عملکرد واحدها با اهداف و برنامه ها و دستور العمل ها و ضوابط و شاخص های مورد ارزیابی دستگاه

·بازرسی از عملکرد مدیران و کارکنان و سنجش میزان رضایت مردم از واحدهای مختلف و نحوه برخورد مدیران و کارکنان با ارباب رجوع

·تهیه گزارشات دوره ای در فواصل ماهیانه و شش ماهه جهت ارائه به سازمان مرکزی و استانداری

·تجزیه و تحلیل عملکرد مدیریت ها و کارکنان بر اساس بازرسی های انجام شده

·کشف مفاسد اداری از طریق بازرسی های محسوس و نامحسوس و ارائه گزارشات لازم به مدیران ذی ربط و مدیر کل

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA
لینک کوتاه