لیست اخبار صفحه :1
اطلاعیه اداره کل دامپزشکی استان کرمان

اطلاعیه اداره کل دامپزشکی استان کرمان

با عنایت به ابلاغ ویرایش جدید دستورالعمل سیاست ها، ضوابط تاسیس و فعالیت داروخانه های دامپزشکی در سالجاری، مقالات چاپ شده در نشریه سلام وسلامتی سازمان دامپزشکی کشور جزو مقالات قابل پذیرش و دارای امتیاز برای متقاضیان پروانه لحاظ می گردد.

اطلاعیه دستورالعمل نحوه برخورد با واحد های مرغداری فاقد تایید تخلیه

اطلاعیه دستورالعمل نحوه برخورد با واحد های مرغداری فاقد تایید تخلیه

به گزارش دفتر قرنطینه و امنیت زیستی، با توجه به استعلامات متعدد استانها در خصوص واحدهای مجاز طیور که دارای مجوز جوجه ریزی معتبر بوده و به علل مختلف از قبیل صدور گواهی دستی بعلت قطع سامانه یا عدم اطلاع رسانی مرغدار یا اشتباه همکاران در سامانه قرنطینه اقدام به درج عدم وصول نموده و در سامانه GIS ورود به فارم مجاز درج گردیده است و در حال حاضر امکان دریافت نهاده از سامانه بازارگاه را ندارند، جهت رفع مشکلات این گروه از استان ها، مطابق روش ذیل اقدام لازم بعمل آید.

فراخوان جهت هم‌افزایی با مراکز آزمایشگاهی در حوزه سنجش و ارزیابی باقیمانده‌های دارو، سموم و فلزات سنگین در فراورده‌های دامی و خوراک دام
مرکز ملی تشخیص آزمایشگاه‌های مرجع و مطالعات کاربردی سازمان دامپزشکی کشور با اطلاعیه ای اعلام کرد:

فراخوان جهت هم‌افزایی با مراکز آزمایشگاهی در حوزه سنجش و ارزیابی باقیمانده‌های دارو، سموم و فلزات سنگین در فراورده‌های دامی و خوراک دام

مرکز ملی تشخیص برای استفاده از تمام ظرفیت‌های آزمایشگاهی کشور در زمینه سنجش و ارزیابی باقیمانده‌های دارو، سموم و فلزات سنگین در فراورده های دامی و خوراک دام دعوت به همکاری کرد.

لینک کوتاه