·      انجام کلیه اقدامات لازم جهت پیشگیری از احتمال سرایت و نفوذ بیماریهای واگیر دامی و اگزوتیک به داخل استان به منظور حفظ سرمایه های دامی و نهایتا حفظ بهداشت عمومی جامعه

·      رسیدگی به درخواست های صادرات دام و فرآورده ها و صدور گواهینامه بهداشتی بین المللی بر اساس ضوابط بهداشتی کشور وارد کننده و مقررات سازمان دامپزشکی کشور

·      اقدامات لازم جهت جمع آوری و نگهداری و ضبط و آمار و اطلاعات فنی و بهداشتی و قرنطینه ای از داخل استان

·      مراقبت در اجرای برنامه های کنترل بهداشتی و نقل و انتقالات دام زنده و فرآورده های دامی از طریق ایجاد ، تجهیز و تکمیل پستهای قرنطینه ثابت و موقت بر طبق برنامه ها و مقررات در دستور العمل های بهداشتی و قرنطینه ای سازمان دامپزشکی کشور

·      همکاری با نیروی انتظامی در امر کنترل تردد داخل کشور دام زنده و فراورده ها و مبارزه با قاچاق دام

·      همکاری با سایر ارگانهای دخیل در امور صادرات و ترانزیت دام زنده و فراورده ها

·      مدیریت و نظارت بر حسن انجام امور مربوط به سیستم یکپارچه قرنطینه به منظور کنترل نقل و انتقالات دام زنده و فرآورده ها

·      صدور مجوز بهداشتی خودروهای حمل دام زنده و فرآورده ها

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA
لینک کوتاه