• سیاستگذاری و برنامه ریزی به منظور تجهیز، پشتیبانی و استفاده بهینه از سخت افزار ونرم افزار های مورد نیاز
  •  تعیین خط مشی و چشم انداز ،اهداف کمی و کیفی و برنامه ریزی منظور تحقق اداره کل الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیکی،
  • سیاست گذاری و برنامه ریزی به منظور تدوین و ابلاغ ضوابط امنیتی مربوط به اتصال رایانه ها و شبکه اداره کل به شبکه‌های خارج از اداره کل و نظارت بر حسن اجرای آن، تجزیه وتحلیل شبکه و تعیین مخاطرات امنیتی،
  • برنامه ریزی و پیگیری برای اخذ مجوز و برگزاری دوره های آموزشی ،‌مبتنی بر نیازهای تعیین شده .
  • برنامه ریزی و پیگیری، نظارت و اجرای برنامه های استقرار نظام مدیریت نوین و تحول اداری
غلامحسین کاری دانی

فن آوری اطلاعات و ارتباطات و تحول اداری

غلامحسین کاری دانی

ارتباط مستقیم: 32114757

مسئولان و کارشناسان

  • اطهره شهابی

    کارشناس فن آوری اطلاعات و ارتباطات و تحول اداری

    32114757

لینک کوتاه