·  مطالعه ، برنامه ریزی و نظارت بر برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت مبارزه ، پیشگیری و مراقبت بیماریهای دامی با اولویت بیماریهای اخطار کردنی و بیماریهای قابل انتقال بین انسان و دام

· پیش بینی و نظارت مستمر بر حسن اجرای برنامه های سالیانه شامل مایه کوبی دامها با توجه به بیماریهای شایع در مناطق مختلف و اقدامات لازم بر علیه بیماریهای انگلی و قارچی نظیر سمپاشی اماکن و بدن دام و انجام ازمایشات فارمی و اقدامات لازم علیه بیماریهای دامی و مشترک بین انسان و دام

· تهیه و توزیع به موقع واکسنهای مورد نیاز و مصرفی توسط شبکه های دامپزشکی

· برنامه ریزی و سیاست گذاری در خصوص تامین واکسنهای مورد نیاز بخش خصوصی و نظارت بر توزیع آنها و رعایت زنجیره سرد .

· تنظیم برنامه های لازم به منظور جلوگیری از سرایت بیماریهای واگیر غیر بومی با همکاری اداره قرنطینه و امور بین الملل

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA
لینک کوتاه