·      انجام بررسیهای لازم به منظور تهیه و تنظیم برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت بهداشت دام.

·         مطالعه و بررسی امکانات و منابع و اولویت بندی طرحها، برنامه ها و نیازها و تهیه و تنظیم بودجه تفصیلی و تنظیم مبادله موافقتنامه های مربوطه

·         برنامه ریزی، نظارت و پیگیری استقرار سیستم اصولی و علمی جمع آوری، جمع بندی و تجزیه و تحلیل آمارها و ایجاد بانک اطلاعاتی به منظور استفاده در امر برنامه ریزی و همکاری با مراجع آمارگیری و سرشماری

·      پیگیری اعتبارات مورد نیاز اجرای طرحها و پروژه ها از منابع عمومی و تسهیلات بانکی

·      مطالعه و نیاز سنجی نیروی انسانی و پیگیری جذب اعتبار و تامین پرسنل طرح تامین نیروی انسانی و مشمولین و برنامه ریزی جابجائی و توزیع مناسب منابع انسانی موجود

·          

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA
لینک کوتاه