·     نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حسابها مطابق با قوانین  و مقررات مربوطه

·     درخواست تنخواه گردان حسابداری از خزانه یا نمایندگی خزانه

·     درخواست وجه از خزانه حسب مورد برای انجام هزینه ها

·     سیاستگذاری، برنامه ریزی، نظارت و پیگیری استقرار سیستم مالی اصولی و علمی با استفاده از آخرین    دستاوردهای فن آوری

·     برنامه ریزی، نظارت و پیگیری اجرای قوانین، مقررات و دستورالعمل های مالی کشور در دریافتها و پرداختهای سازمان

·     ثبت و نگهداری اعتبارات وصولی به تفکیک برنامه ها، طرح ها و ... مواد هزینه و اقدام برابر مفاد موافقتنامه های مبادله شده مربوطه و تهیه گزارشات مالی لازم

·     برنامه ریزی، نظارت و رسیدگی به حساب تنخواه گردان ادارات کل و واحدهای تابعه سازمان و سایر حسابها از جمله دارو، واکسن و ... و اسناد مربوطه

·     نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی

·     نظارت بر حساب اموال دولتی

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA
لینک کوتاه