دکتر علیرضا محزونی

رئیس آزمایشگاه مرجع و مرکز بررسی و تشخیص بیماریها

دکتر علیرضا محزونی

ارتباط مستقیم: 32110016

مسئولان و کارشناسان

 • دکترساناز قرائی

  کارشناس ازمایشگاه

 • دکتر مهدخت طالب همت

  کارشناس ازمایشگاه

  32110016

 • دکتر سارا حمزه

  کارشناس ازمایشگاه

  32110016

 • مهلا متین

  کارشناس ازمایشگاه

  32110016

 • زهرا رشنو

  کارشناس ازمایشگاه

  32110016

 • دکتر الهام پورمحسنی

  کارشناس ازمایشگاه

  32110016

 • دکتر اسماء عسکری

  کارشناس ازمایشگاه

  32110016

 • دکتر خاطره هژبری

  کارشناس ازمایشگاه

  32110016

 • عصمت خلیفه ای

  کاردان ازمایشگاه

  32110016

لینک کوتاه