لیست اخبار صفحه :1
رزمایش های جهادی یعنی همان روحیه جهادی و خالصانه، صادقانه و بی‌ریا کار کردن
معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور با تقدیر از زحمات جهادگران رزمایش های جهاد دامپزشکی:

رزمایش های جهادی یعنی همان روحیه جهادی و خالصانه، صادقانه و بی‌ریا کار کردن

معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور برگزاری منظم رزمایش های جهاد دامپزشکی را حفظ حضور سربازان گمنام سلامت در میان روستاییان و عشایر را مایه دلگرمی این قشر تولید کننده بی مدعا که همواره جزء ذخایر اصلی انقلاب بوده اند دانست.