لیست اخبار صفحه :0
اجرای مانور دورمیزی بیماری هاری در شهرستان شهربابک

اجرای مانور دورمیزی بیماری هاری در شهرستان شهربابک

رئیس دامپزشکی شهرستان شهربابک از اجرای مانور دورمیزی بیماری هاری در شهرستان شهربابک خبر داد و گفت: با هدف ارزیابی ظرفیت ها و پاسخ به شرایط اضطراری، مانور دور میزی با سناریوی بروز بیماری هاری در یکی از روستاهای شهرستان شهربابک برگزار شد.

لینک کوتاه